SAVIRING

Savi on hea laste õppetöö läbi viimiseks, savil on erakordne teraapiline toime. Saviga tegutsemine annab lapsele võimalused eneseväljendusteks, suunab mõtlemist ja kujutlusvõimet. Arendab käelise tegevuse peenmotoorikat, mis on aluseks tulevikus kirjutamis oskusele. Savi on käele tunnetuslikult mõnus, võimaldades puudutamist, kuju ja vormi muutmist, haaramist, muljumist arendades kõiki juba eelpool nimetatud protsesse. Laste peenmotoorika arenguks on just käemängud läbi voolitava massi kõige rohkem soovitatavad. See on oluline lapse taju, tähelepanu, kordinatsiooni, mõtlemise ja kõne arengus. Saviga tegelemine nõuab aega ja pingutamist, siis on see tegevus just oluline lastele, kes on emotsionaalsemad. Töö saviga aitab loomingulise protsessi käigus jõuda kergemini seesmise tasakaaluni samuti toetab ka tagasihoidlike laste julgust ja annab positiivse sõnumi toimetulekust, vabastades pingetest. Saviga tegutsemine toidab kuhjaga loovust ja annab positiivse enesehinnangu. Kõike seda läbi nii mõnusa tegevuse nagu saviring.

                                                                

LASTE JOOGA

Laste jooga on lõbus ja loominguline trenn, milles ei nõuta lastelt perfektsusele orienteeritud tulemusi. Laste joogatunnis on kõige olulisemal kohal mäng. Mäng, mille käigus laps õpib erinevaid jooga asendeid ja nende kasulikkust, koordinatsiooni, venitus-lõdvestust. Läbi tunni tegevuste me toetame lapse loovust, fantaasiat, koostööd ja osavust, oluline osa on tundides ka lugudel ja muinasjuttudel. Laste jooga eesmärk on tunnis luua keskkond, kus laps tunneb end hoitud ja turvaliselt, kus ta on vastuvõetud täpselt sellisena, nagu ta on. Kuigi joogatund on grupitund, ei ole selles grupis esimest ja viimast, paremaid ja halvemaid. Joogaga tegelemiseks ei ole vanusepiirngut, last saab ette valmistada juba varajasest east väikeste sammude haaval terve ja sobiva joogaharjumuse tekkeks. Mida väiksem on laps, seda mängulisem ja lõbusam on tund, et tema tähelepanu köita. Joogatund ei asenda vaba mänguaja olulisust, kuid see võib täiendada lapse enda loomulikku loovust, parandada kehataju ja keskendumisvõimet.

MUUSIKARING

Väikelastele toob iga uus päev kaasa põnevaid avastusi. Vaatamata järjest kasvavale iseseisvusele on lapse jaoks oluline turvaline keskkond, milles on põnev uusi väljakutseid vastu võtta. Muusikaringis julgustab õpetaja lapsi eneseväljendusele läbi muusika. Koos avastame, millist häält teevad muusikainstrumendid, laulame ja liigume kaasa muusikale ning läbi kehatunnetusmängude pöörame tähelepanu ka oma kehale. Laste vanuselistest iseärasustest lähtuvalt on tunni tegevus tihedalt seotud mänguliste elementidega. Laps on innustunud mängija. Mäng on lapse juhtivaid tegevusi, mille abil ta õpib kaaslastega suhtlema ja probleeme lahendama. Mängides toimub lapse loomulik areng. Muusikalisi mänge mängides toimub lapse muusikaline areng, aga ka tähelepanu ja kontsentratsioonivõime areng ning teistega arvestamise oskus. Väga suure tähtsusega on repertuaari valik – selle abil on võimalik mõjutada lapse tundemaailma. Laulmisprotsessist võtab osa kogu inimene tervikuna – mõjutatud on ka psüühika. Laulmine võimaldab pakkuda positiivseid elamusi, mis aitavad arendada tasakaalustatud tundemaailma ja vähendada pingeid, argust ja hirmu. Muusikaõpetaja arvestab ka nende lastega, kelle laululised võimed on tagasihoidlikud, et püüda neile pakkuda võimetekohast tegevust ja ka neid aegamööda arendada. Muusika on inimesele kui emotsionaalne vitamiin.